Podpora meziobecní spolupráce

MOS 1-1

Podpora meziobecní spolupráce
(reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

1) AKTUALITY K PROJEKTU 

6. 10. 2015, vložil: Mgr. Lorenc

V závěrečné fázi projektu Podpora meziobecní spolupráce byly zpracovány dva důležité dokumenty.

Prvním z nich je Akční plán rozvoje území SO ORP Polička na roky 2016 a 2017, která vychází z již dříve zpracovaného Strategického dokumentu. Aktivity akčního plánu jsou spíše menší časové a finanční náročnosti. Konkrétně se jedná o 3 aktivity v cestovním ruchu (Posilování vazeb veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu, Trhací mapa Poličska, Doznačení terénních cyklotras v jižní části území SO ORP Polička) a 2 aktivity v sociálních službách (Komunitní plán sociálních služeb pro území SO ORP Polička, Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička).

Druhým dokumentem je Zpráva o možnostech zřízení Centra společných služeb pro území SO ORP Polička, která byla vytvořena na základě platformy Projektu s názvem Efektivní meziobecní spolupráce. Zpráva přináší detailní informace o službách, které by obce v území potřebovaly zajistit, o finančním zabezpečení Centra, počtech a požadovaných zkušenostech jednotlivých pracovníků, provozních prostorách a potřebném vybavení Centra. I vzhledem k situaci v okolních územích/mikroregionech (zde nebudou téměř žádné služby poskytovány) se jeví zřízení Centra jako logickým prvkem ve zvyšování absorpční kapacity pro celkový rozvoj území.

2) POPIS PROJEKTU

Svaz měst a obcí ČR a jeho smluvní partner v regionu – město Bystré, zahájily společnou realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Polička.

Projekt umožňuje vytvořit odborné a administrativní zázemí právě pro systémové (oborové) provazování obcí a měst v regionu. Pětičlenný tým pracovníků (seznam s kontakty uveden níže), za významné podpory motivujících starostů z našeho území (Ing. Sejkora – město Bystré, p. Šimon – obec Telecí) a metodické pomoci ze strany Svazu, vytvoří ucelené materiály za území = strategie. Tyto materiály se stanou podkladem pro diskusi představitelů obcí, jak řešit např. dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie apod.

Bude pouze na představitelích obcí, pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnou – nebude to stát, který obcím diktuje shora, jak co má být, ale obce samy.


V roce 2013 Projekt startuje v bezmála 180 SO ORP v celé ČR (tj. 87% všech SO ORP). Projekt je plně hrazený ze zdrojů OP Lidské zdroje a zaměstnanost, a to v době trvání od 1. května 2013 do 30. června 2015. Přímá finanční podpora do regionu dosahuje výše až 2,5 mil. Kč. Více informací o Projektu najdete i na stránkách www.obcesobe.cz.


3) ÚZEMÍ REALIZACE

mapa

4) DOKUMENTY

Šetření ohledně současné úrovně meziobecní spolupráce v území SO ORP Polička (prosinec 2013):
Města a obce SO ORP Polička ve svazích a jejich rozbor (platný stav k 9.12.2013) ZDE
Příslušnost města a obcí ve svazcích (platný stav k 9.12.2013) ZDE
   
Komunikace mezi jednotlivými subjekty v Projektu (prosinec 2013):
Komunikační strategie projektu ZDE
Komunikační schéma projektu ZDE
 
Demografická prognóza pro území SO ORP Polička 2014 – 2030 (leden 2014): ZDE
   
Dotazníková šetření (únor a duben 2014):  
Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP ZDE
Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP ZDE
 
Zápis z 1. oficiálního setkání představitelů obcí SO ORP Polička (červen 2014): ZDE
   
Příklady dobré praxe z území SO ORP Polička (červenec 2014):  
Kompostárna biologicky rozložitelného odpadu Borová - Sv. Kateřina ZDE
Volný čas a duchovní život seniorů ZDE
Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům ZDE
 
Doporučená podoba stanov DSO Mikroregion Poličsko od právního týmu SMO ČR (leden 2015):  ZDE
   
Šetření ohledně „Administrativní podpory malých obcí“ (leden 2015):  ZDE
   
Finální podoba Strategie projektu Podpora meziobecní spolupráce (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) (březen 2015):
ZDE
   
Zápis z 2. oficiálního setkání představitelů obcí SO ORP Polička (duben 2015): ZDE
 
Společné prohlášení o další spolupráci (duben 2015):  ZDE
 
Zpráva o možnostech zřízení Centra společných služeb (nástroj administrativní podpory malých obcí) - zpracováno v rámci platformy Efektrivní meziobecní spolupráce (září 2015) ZDE
 
Akční plán rozvoje území SO ORP Polička 2016 - 2017 (září 2015) ZDE

 5) FOTODOKUMENTACE 

1. OFICIÁLNÍHO SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ SO ORP POLIČKA (Bystré, 18. 6. 2014)

2. OFICIÁLNÍHO SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ SO ORP POLIČKA (Bystré, 22. 4. 2015)

6) KONTAKTY

Mgr. Tomáš Lorenc, koordinátor meziobecní spolupráce, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 776 420 399
Petra Martinů, Dis., analytička meziobecní spolupráce, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.:773 577 270
Leona Šudomová, analytička meziobecní spolupráce, sekretariat@maspoličsko.cz, tel.:773 983 764
Monika Křížová, Dis., asistentka meziobecní spolupráce, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.:776 040 151
Bc. Jiřina Marečková, tematický expert, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 468 008 181

Adresa kanceláře: nám. Na Podkově 25, 569 92 Bystré

 MOS2

Vytisknout E-mail