Modernizace a vybavení Základní umělecké školy v Bystrém

Popis projektu

Předmětem realizace tohoto projektu je modernizace stávajících prostor (učeben) základní umělecké školy, rozšíření školy o expoziční prostory ve sklepních místnostech budovy a o nové učebny vestavbou do půdního prostoru. Souběžně se stavebně technickými úpravami budovy ZUŠ dojde k dovybavení školy novou školskou technologii a školním vybavením a zařízením.

Po provedené dokončení realizace projektu bude základní umělecká škola obsahovat:

 V 1.PP (ve sklepních prostorách):
 • nový venkovní vstup pro veřejnost
 • expoziční prostory pro prezentaci prací žáků ZUŠ
 • schodiště do 1.NP
 V 1.NP:
 • taneční sál pro výuku tance, pohybových aktivit a dramatického oboru
 • učebnu skupinové výuku žáků ZUŠ a dětí s částečným handicapem
 • chodbu s odkládací šatnou
 • zázemí tanečního sálu
 • vstupní chodbu, schodiště do 2.NP a hygienické zázemí
V 2.NP:
 • audio učebnu a její zázemí
 • učebnu hudební teorie
 • učebnu sólových nástrojů
 • ředitelnu, chodbu, šatnu, schodiště do 3.NP a hygienické zázemí
V 3.NP (půdní prostor):
 • učebnu výtvarné výchovy
 • dílnu výtvarné výchovy
 • učebnu foto
 • dílnu pro keramiku
 • schodiště a hygienické zázemí
Projekt počítá také s novým vnitřním vybavením a školním nábytkem. Pro jednotlivé obory (taneční a dramatický, hudební, výtvarný a grafický) jsou vyprojektována specializovaná multimediální vybavení.

Prezentace projektu

Aktuality o projektu

Rok 2008 - administrace ZDE
Rok 2009 - administrace ZDE
Rok 2009 - realizace projektu ZDE
Rok 2010 - realizace projektu ZDE
Rok 2011 - realizace projektu ZDE
Změna stavební části ZDE
Změna vybavení a zařízení ZDE

Vybavení ZUŠ - publicita

Vybavení 1.PP ZDE
Vybavení 1.NP ZDE
Vybavení 2.NP ZDE
Vybavení 3.NP        ZDE

Harmonogram projektu

Předpokládaný harmonogram projektu ZDE
Předpokládaný harmonogram projektu po výběrovém řízení ZDE

Harmonogram stavby

Předpokládaný harmonogram stavby ZDE
Předpokládaný harmonogram stavby po výběrovém řízení  ZDE
Podrobný harmonogram realizace stavby ZDE

Project Implementation Plan

CZ0146 - PIP k žádosti ZDE
CZ0146 - PIP po výběrovém řízení ZDE

Monitoring a jeho změny

Monitorovací zpráva č. 1 ZDE
Monitorovací zpráva č. 2 ZDE
Monitorovací zpráva č. 3 ZDE

Rozpočet projektu

Podrobný rozpočet projektu k žádosti ZDE
Podrobný rozpočet projektu k žádosti po výběrovém řízení ZDE

Fotodokumentace

Původní stav ZDE
Instalace billboard ZDE
Modernizace a vybaveni 2.NP ZDE
Expozicni prostory 1.PP ZDE
Modernizace a vybavení 3.NP ZDE

Vytisknout E-mail